Ahol öröm óvódásnak lenni!

Éves programok/Munkaterv

Napirend

szeptember 1-től június 15 –ig

07:00 – 9:15 Gyermekek fogadása. Szabad játék. Játékrendezés
Gondozási feladatok, tisztálkodás, készülődés a tízóraihoz, önkiszolgáló terítés / naposi munka.Étkezés előtti ima
Tízórai
Étkezés utáni ima.
9:15 – 11:45 Napi ima/áhitat/lelki percek – hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése.

Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és tervezetten szervezett formában.

Játékba és tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó műveltségtartalmak közvetítése

Tevékenységekben megvalósuló tanulás:

  • vallási és erkölcsi életre nevelés- hitre nevelés
  • hagyomány éltetés, hazafias nevelés
  • verselés, mesélés
  • ének, zene, énekes játék gyermektánc
  • rajzolás, festés, mintázás, kézi munka
  • mozgás
  • a teremtett világ tevékeny megismerése
  • matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése.

 

Részképességek fejlesztése egyéni szükségletek alapján.
Szabad játék, párhuzamosan is tervezett differenciált tevékenység a csoportszobában vagy a szabadban.

Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen szervezett mozgás (teremben, tornateremben vagy szabadban).
Gondozási feladatok: tisztálkodás, öltözködés.

Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn. (Udvaron, parkban.)
Gondozási feladatok: tisztálkodás, öltözködés.

11:45 – 14:50-ig Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés)
Naposi munka /önkiszolgáló terítés.
Étkezés előtti ima
Ebéd.  (Közös kezdés és befejezés)
Étkezés utáni ima
Gondozási feladatok (tisztálkodás, öltözködés)
Pihenés – elcsendesedés, ima, altatás mesével, altató dallal
14:50 – 15:30 Ébredés utáni ima.
Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)
Étkezés előtti ima
Uzsonna.  (Közös kezdés, folyamatos befejezés)
Étkezés utáni ima
15:30 – 17.00-ig Ima/áhitat/lelki percek: hálaadás a nap eseményeiért.
Szabad játék, részképességek fejlesztése egyéni szükségletek alapján.
párhuzamosan is végezhető tevékenység a szülők érkezéséig

Hetirend*

NAPOK

SZERVEZETT; KÖTÖTT TEVÉKENYSÉG

SZERVEZETT; KÖTÖTT VAGY KÖTETLEN TEVÉKENYSÉG

HÉTFŐ

Ima
Keresztény életre nevelés
Mozgás
Külső világ tevékeny megismerése
Rajzolás, festés, mintázás…

KEDD

 

Ima
Séta/Kirándulás/Múzeumlátogatás
Külső világ tevékeny megismerése

SZERDA

 

Ima
Mozgás
Mese-vers
Anyanyelvi nevelés
Rajzolás, festés, mintázás…

CSÜTÖRTÖK

 

Ima
Néptánc
Ének
Anyanyelvi nevelés
Néphagyomány éltetés

PÉNTEK

 

 

Ima
Mozgás: testnevelés a tornateremben, vagy az udvaron
Mese-vers
Anyanyelvi nevelés

* a tematikus terv megvalósítása érdekében eltérés lehetséges